Smaga Burger

@smaga_burger

Refeição sugerida:
2 Hambúrgueres
(Gorgon 160g ou Smaga Bacon 120g)

Desconto aplicado:
15% (Todos os dias)